Stages - 11 filmer til Aschehoug Undervisning

Stages er et engelsk læreverk av Aschehoug Undervisning for ungdomsskolen. Aschehoug ønsket å få filmet ulike klasseromsaktiviter som de kunne bruke til inspirasjon for lærere. Dette for å få undervisningen mer engasjerende, aktiviserende og motiverende, i tråd med fagfornyelsen.

Vi hadde to filmdager på Ramstad skole med lærer Felicia Røkaas. Dette er introduksjonsfilmen til aktivitets-filmserien med hele 11 filmer.

 1. Zip-Zap-Zop (uttale av z-lyden)
 2. Irregular Relay Race (stafettløp med sterke verb) (grammatikk, stave)
 3. Guess My Word (innlæring av gloser)
 4. Tell a Joke (mini presentasjoner i par)
 5. Vote With Your Feet (lytte, ta stilling til en påstand ved å flytte seg)
 6. Discuss It (diskutere spørsmål laget av medelever på rundgang)
 7. Listen and Learn (lese høyt, lytte, svare på spørsmål)
 8. Do You Like Your Neighbour (lytte, følg instruksjoner)
 9. Tongue Twister Challenge (uttale, lesing)
 10. Whatch and Tell (fortell om hva du ser)
 11. Speeddating