Gardermoen Vest er et stort næringsområde som skal sikre nye næringer og arbeidsplasser. Gunstig beliggenhet med kort veg til E6, E16, jernbane og fly. Utvikles av Nordby Eiendomsselskap.

Visuello ble hyret inn for logodesign, profil. Nettsiden er er utviklet i lag med coworkerkollegaer i Komodo, og kommende dronefilm, er laget sammen med coworkerbedriften Lightroom Studio.

4 3
5 2
0 2
3 3
2 4
6 1
1 2
7 1
Web