Film: Next level

Etter å ha kjøpt det grisebra filmkameraet Canon EOS c500 mark II var eg nødt til å lære meg meir om color grading og LUT for å utnytte potensialet til filmkameraet.

I utgangspunktet er color grading ganske lett og ganske vanskelig. Ganske vanskelig og komplisert om du skal gjere alt frå botnen av og ganske lett om du blir flink til å bruke LUT. LUT er som ein ferdig "preset" som kan i mange tilfelle oppføre som som one-click-magic. Særlig om ein har eksponert og lyssatt scena bra. Og det er her hemmeligheten ligger. Om ein bruker LUT på LCD-skjermen på filmopptak så ser ein nesten ferdig resultat i ruta, noko som for meg er super-inspirerande til å ta opptaket til det neste nivået. Av den enkle grunn at når du får sjå noko som er veldig bra, så får du lyst å gjera det super-duper-bra. Så det eg har tenkt til vidare å finne/lage ulike LUTs som eg lærer meg å bruke riktig, både på opptak og i etterarbeid. Då kjem filmane eg leverer til å bli next level up. Og for å ta det skrittet endå lengre, kan eg på den måten etterkvart utvikle min egen stil på filmane eg leverer. Legger ved litt skjermbilder fra dei to siste opptaka eg har filma. Ein i teknologisjangeren og ein i litterær-bok-sjanger. Det eine prosjektet redigert litt i blått, det andre litt meir mot varmt/gult.