Læreren min

Vi har alle en lærer som har gjort litt ekstra inntrykk på oss. Her får du høre minner fra noen i Aschehoug Forlag!

Sommerkampanje med 6 filmer til sosiale medier og nettside. Filmet med Canon c500 mkII.