Inven 2 Success Stories Annual Report

Flere og flere årsrapporter blir nå laget som digitale løsninger. Jeg fikk oppdraget med å lage filmer til Inven2 sin årsrapport. Fokuset skulle være på suksesshistorier. Vi valgte 5 historier å fortelle om, alt fra utvikling av ny og effektiv kreftvaksine til nye hjelpemidler til hjerte-lunge-redning.

Dere kan se hele årsrapporten med filmene her: inven2.com