Står verden overfor en ulikhetskrise?

Verden står overfor en ulikhetskrise mener økonomiprofessor og leder for ESOP, Kalle Moene. Film laget for Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Universitetet i Oslo, til sosiale medier.

60.000 visninger, 400 likes og 398 delinger 3 dager etter publisering.

Regi og klipp: Oda

Stockfilm: Per Liebeck/CPH Filmcompany

Kunde: Universitetet i Oslo