Tur til Bondhusdalen

Innerst i Bondhusdalen, finn du denne utsikta utover Bondhusvatnet. Det tok oss ca. ein time gange frå Sundal i Kvinnherad. God sommar!

Veien ble bygget i 1863 av sagbrukeier og skipsreder Joan Martin Dahl fra Kragerø. Formålet med veien var å få eksportert is fra brefallet i Bondhus og frakte den over Bondhusvatnet i store robåter. Ut i dalen ble isen transportert med hest til bryggen for lasting om bord på større farøy. Hva isklump skulle veie 1 våg; 18 kg. Siden det ble betalt per våg, var det vanskelig å bære 2-3 våger om gangen. Isen ble så veid på nytt ved kaien, der det ofte viste seg at isen hadde smeltet underveis.

Prosjektet var ikke særlig vellykket. Under overfarten ble sagflis benyttet som isolasjon. Den tidkrevende transporten far breen og den lange reisen over havet, gjorde at smeltingen var for stor. Sjøreisen var heller ikke ufarlig med den glatte og styrlige lasten. Båter skal ha forlist etter at fønvinder satte fart i smeltingen og laget ubalanse i skuten. Is-eksporten ble avviklet etter noen få skipslaster, mens Isveien kom til nytte som turistvei.

Og hvis du lurer på hvorfor de gikk gjennom alt dette strevet for å frakte ut isen fra Bondhus, så var det for å kjøle ned drikke under lagring; datidens kjøleskap.

Kjelde: ut.no