Studiekatalog til Høgskolen i Gjøvik 2015

I fjor haust/vinter hadde eg ansvaret for studiekatalogen til Gjøvik, ein katalog på nesten 100 sider! Oppgåva var å behalde den særeigne profilen, med blått cover, streker og dynamisk layout på oppslagsidene. Samstundes som eg stod fritt til å friske opp litt på det generelle uttrykket. Coveret er stansa, trykkemetode der ein lagar hol i arket, ein artig trykkteknisk sak.

Denne studiekatalogen har røtter heilt tilbake til 2007/2008 då eg, Kathrin Myrvang, Nina Lysbakken og Mariann N. Freij gjekk i siste klasse på mediedesign på høgskulen. Sidan den tid har Nina og særleg Mariann hatt ansvaret for vidareføringa. Imponerande at eit konsept kan stå så støtt i sju år, med enkle justeringar.

[image title="" size="full" id="7250" align="none" ] [image title="" size="full" id="7251" align="none" ] [image title="" size="full" id="7252" align="none" ] [image title="" size="full" id="7253" align="none" ] [image title="" size="full" id="7254" align="none" ] [image title="" size="full" id="7255" align="none" ] [image title="" size="full" id="7256" align="none" ] [image title="" size="full" id="7257" align="none" ] [image title="" size="full" id="7258" align="none" ] [image title="" size="full" id="7259" align="none" ] [image title="" size="full" id="7260" align="none" ] [image title="" size="full" id="7261" align="none" ] [image title="" size="full" id="7262" align="none" ][image title="" size="full" id="7278" align="none" ] [image title="" size="full" id="7264" align="none" ] [image title="" size="full" id="7265" align="none" ] [image title="" size="full" id="7266" align="none" ] [image title="" size="full" id="7267" align="none" ] [image title="" size="full" id="7268" align="none" ] [image title="" size="full" id="7269" align="none" ] [image title="" size="full" id="7270" align="none" ] [image title="" size="full" id="7271" align="none" ] [image title="" size="full" id="7272" align="none" ]

Vil du sjå meir? Bla i heile katalogen her.