Moving Mamas

Det var meg ein glede å få portretterer desse flotte damene i Moving Mamas. Moving Mamas er ein organisasjon som tilbyr innvandrarkvinner med begrensa norsk ein start i arbeidsmarknaden. Mi oppgåve var å få fram personlegdommane, samt ta produktbilete av det dei lagar.