30 stk video til UiO

Sidan påsken i år har eg jobbe tett med FFS - Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte angåande HMS-opplæringa til Universitetet i Oslo. Tidlegare vart HMS-undervisninga lagt opp som forelesningar med powerpoint-framsyning, noko som ikkje fungerte heilt optimalt. UiO ynskte seg noko meir engasjerande og deltakande.

Ehms

Derfor vart denne løysinga laga: hms.uio.no, der studentane kan gjennomføre eit online kurs og få eit sertifikat på bestått opplæring. Mitt bidrag var 30 stk foto/video som skulle formidle ein motivasjonsforebyggjande holdning til helse, miljø og sikkerhet. Videoane er konstruert med tanke på at dei skulle kunne fungere som ein .gif i mobilversjon. Max 10 sek, og helst bare deler av bildet som beveger seg, der første frame også fungerer som poster image.

Sjå online versjon her: ehms.uio.no