Sjøflyhavna

Sjøflyhavna ligger ved Fornebu og har i sine nesten 60 driftsår hatt forskjellige eiere og ulik driftsform. Kroa ble tatt i bruk i 1948 som ekspedisjonsbygning og kontor for å møte en betydelig sjøflytrafikk. Våren 1949 åpnet Spisevognselskapet kafévirksomhet på Sjøflyhavna. Bygget er nå fredet og rehabilitert for å bevare sitt opprinnelige uttrykk. De har forsøkt å videreføre dette uttrykket i innredningen av kroa, ved å skape et hyggelig uformelt, maritimt og retrospektivt miljø.