Universitetet i Oslo

Bilder til SV-info på det Samfunnsvitenskaplige fakultet på Universitetet i Oslo.