Ansattfoto av Kremdamene

Krem Reklame på Jessheim ynskte seg bilete til deira nye nettside som er rett rundt hjørnet. Dei ville ha naturlig lys, og tatt på location, altså ikkje studiobakgrunn. Gjerne med eut urbant og naturlig uttrykk.