Bilete av Fabian Stang og rusken

Ryddesesongen er i gang. Rusken bretter opp armene og vil gjøre Oslo til Europas reneste by. Noe ordfører Fabian Stang støtter opp under.