Ferdmagasinet

Oppdragsgiver

Bolt Communication AS

Kunde

Ferd

Leveranse

Reportasjebilder

Min rolle

Fotograf

Johan 29

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Jeg har tatt bilder for Ferdmagasinet i en årrekke.

Ferd prosjekt marienlyst 11