Bilder til Viken fylkesbibliotek

Oppdragsgiver

Kikkut

Kunde

Viken Fylkesbibliotek

Leveranse

Fem bilder

Min rolle

Fotografer

Bilder til Viken fylkesbibliotek som viser at du kan ta hjemmekontoret ditt på biblioteket. Kampanje som skal vises i bybildet, blant annet på buss.