National Centre for Molecular Medicine

Oppdragsgiver

Anagram Design

Kunde

NCMM

Leveranse

Bilder til Årsrapport

Min rolle

Fotograf

NCMM-592

Bilder til årsrapporten til National Centre for Molecular Medicine. NCMM holder til i forskningsparken ved Universitetet i Oslo. Det er alltid givende å besøke nye arbeidsplasser og få et lite innblikk i et helt annet område enn det jeg selv jobber med.

Vi tok bilder fra miljøet i lab og portrettbilder og gruppebilder til bruk i årsrapporten. Kunde: Anagram Design. Les hele rapporten til NCMM.

NCMM-315