Kunsthøgskolen i Oslo

Oppdragsgiver

Kunsthøgskolen i Oslo

Leveranse

Film

Min rolle

Foto/klipp

Denne filmen til Kunsthøgskolen er et portrettintervju av masterstudent Olaf Tønnesland Hodne. Formålet med filmen var å lage en kort film til sosiale medier som Kunsthøgskolen kunne bruke til rekruttering studiet medium og materialbasert kunst. Her ville vi gå tett på og bruke lyd fra omgivelsene som bærende element i filmen.