Universitetet i Oslo

Oppdragsgiver

SV-fakultetet

Kunde

Universitetet i Oslo

Leveranse

Bildepakke

Min rolle

Fotograf

Sv 1043 Psykologi Ba

SV-fakultetet ved Universitetet i Oslo hadde behov for å ta nye bilder til studieprogramsidene for å øke rekrutteringen til studiene. Hele 27 studieprogram trengte nytt bilde, alt fra psykologi til samfunnsøkonomi. Fagmiljøene kom med forslag til motiv, casting ble gjort i samarbeid med UiO.