Lysgrafitti

Oppdragsgiver

Cappelen Damm

Leveranse

Bilde til MOMENT 2

Dragon 41

Illustrasjonsbilde til norskboka MOMENT 2, brukt i videregående skole. Skulle illustrere norrøn mytologi.

Dragon 43 Final2