Hydal

Oppdragsgiver

M8 Design

Kunde

Hydal Aluminum

Leveranse

Bildepakke

Min rolle

Fotograf

I forbindelse med ny nettside hadde Hydal behov for å oppdatere bildebanken sin. Jeg ble hyret inn på et to-dagers opptak for å dekke både prosesser og de ansatte i arbeid. Det er alltid spennende å få et innblikk inn i andres jobbhverdag.