Finansforbundet: folk og fag

Oppdragsgiver

Kitchen Reklame

Kunde

Finansforbundet

Leveranse

Redksjonelle bilder

Min rolle

Fotograf

Nanna Ringstad 91

Kitchen fikk i oppdrag av Finansdepartementet å lage redaksjonelt innhold innenfor temaet «finans» og «fagorganisering» og gjøre det relevant, nyttig, inspirerende og underholdende for unge under 35 år. En målgruppe som i utgangspunktet ikke har oppdaget fordelene ved Finansforbundets fellesskap og det de har å tilby. Derfor måtte vi ved hjelp av godt innhold, relevant tematikk, interessante mennesker og et levende språk og sjarmerende fotostil, får dem til å ville bruke litt av sin tid på våre historier. Kitchen ønsket seg et uttrykk som respekterer den verdenen Finansforbundet tilhører, men som samtidig gjør litt opprør mot den i form av at det ikke skal bli formelt og «corporate». De ville at vi skulle formidle personlighet så godt det lar seg gjøre i bildene, uten at det ble oppstilt og kleint.

– Dersom jeg snubler, så vil mange tenke “hun kan vel ingenting” - Isabelle Ringnes
Thea Sommerseth Myhren 41
Thea Sommerseth Myhren synes det skjer en del spennende utvikling i Norge nå. Takket være unge mennesker som tør.
Nanna Ringstad 43
Finansjobbene som realiserer det grønne skiftet - Nanna Ringstad
Linn Finans 147
Metodene for å avdekke hvitvasking i Norge er for dårlige. - Linn Kustås

Les hele artiklene på finansforbundet sine sider:

Nanna Ringstad: https://folkogfag.finansforbun...

Isabelle Ringnes: https://folkogfag.finansforbun...

Thea Sommerseth Myhren: https://folkogfag.finansforbun...