Capgemini

Oppdragsgiver

Hyper

Kunde

Capgemini

Leveranse

113 ansattbilder

Min rolle

fotograf

Denne jobben her var personlig rekord i antall portrett pr time. Totalt tok vi 113 portrett på 4 timer. Det vil si ca 2 min pr person!