read more...

Wordfeud – tips og triks


Ok, eg innrømmer det. Eg er hekta på wordfeud. Wordfeud handlar om å legge bokstavar ut på eit spelebrett, akkurat som scrabble. Ein speler mot motstandarar over nett, med svarfrist på 72 timar. Det handler om å få mest mogleg poeng ut av brikkene, noko som handlar like mykje om strategi, som ordforråd. Her skal eg dele det eg har erfart så langt sidan eg byrja i juli.

Link til wordfued for vidarekomne – tips og triks del II.

2. mars vart ordlista oppdatert. Les meir om kva som fortsatt er lov og ikkje i Endring i ordlista til norsk wordfeud.

 • Sjå etter haler, slik at du bygg vassrett og loddrett samstundes. Ein hale er f.eks. om du legger til ein T på flirT. Om du samstundes nyttar T-en til å legge eit ord 90 grader på det eksisterande ordet, vil du få meir poeng ut av bokstavane du legg.
 • Sjå etter 3X bokstavpoeng og pass på å plassere poengrike brikker på dei stadene. 4-poengsbokstavar som B, G, P, J etc. er gull å legge på 3X. Den eine brikka vil åleine gi 4x3x2=24 poeng. Og for ikkje å snakke om bokstaven Y, 8x3x2=48p.
 • Lær deg uvanlege to-bokstavskombinasjonar (sjå liste under).  Desse kjem godt med om ein skal bygge tett inntil på fleire ord samstundes.
 • Lær deg kombinasjonar med Y, Æ, C og W  (sjå lister under).
 • Sjå etter muligheit for imperativ, som f.eks. vrikl, svindl, rukl, bevr. Dette gjeld særleg om ein slit med å ha for få vokalar. Vær raus med konsonantar og gjerrig med vokalar.
 • Unngå å gjere det lett for motstandaren å rappe 3X-ordpoeng, særleg i kombinasjon med 2X. Det eine trekket kan åleine føre til eit tap, i ein ellers jamn omgang.
 • Sjå etter muligheit for å legge alle (sju) brikkene ut på brettet, òg kalla «bingo». Dette gjeld f.eks. om ein har 2-3 vokalar, gjerne i kominasjon med endingar som f.eks. -ENE, -ENDE, -LIG(E), -ETE ,-ERE. Det utfordrande er ofte å få plassert det ut på brettet, størst sjanse i starten på spelet. Om ein har gode byggevokaler, kan det vera lurt å kvitte seg med bokstaven(-e) som hindrar bingo, og satse på å få nye brukbare brikker i neste trekk.
 • Ikkje tenk at du skal kvitte deg med bokstavar. Det beste er å utnytte brettet og legge korte ord som gir høg poengsum, heilt til du kan legge ut alle sju brikkene på ein gong (derfor er det lurt å følge med på endingar og samle på -ene, -ende, -lig, -ere osv). Ord med fem eller seks brikker opner ofte opp for motstandaren.
 • Om ein ikkje klarer å legge ut alle brikkene, er lange og samansatte ord som regel ein god trøst. Enkelte kombinasjonar er lov, andre ikkje. Sjå liste under.
 • Når skal ein bytte boksatvar (swap tiles)? Eg tenker heller ein gong for mykje enn ein gong for lite. Særleg gjeld dette i starten av spelet og særleg det aller første trekket. Om ein sit med kun konsonantar eller vokaler i fleire omgangar går det hardt utover poenga, då er det betre å bytte – først som sist.
 • Leit, leit og leit og sjå etter muligheiter der ein egentleg hadde gitt opp. På den måten blir ein betre og betre for kvar gong. Tar ein det første og beste, vil ein stå på same stadiet som når ein starta. Og ja, bruk ordboka for å utvide ordforrådet.
 • Link til nasjonal wordfeud-cup.

 

ORD MED C

 • PC, CV, CD
 • ABC
 • ECU (-EN) fork. for eng. European Currency Unit ’europeisk valutaenhet»
 • CON
 • COR
 • CRU
 • CUP
 • PACE, -ER-, -ERE, -EREN)
 • SEC, SIC
 • AVEC
 • CAPS
 • CENT
 • CESS, CISS
 • CHIP
 • DISC
 • ACID
 • ACRE
 • BACK
 • CASE
 • CASH
 • CAVA
 • CELT – huløks, øksetype fra bronsealderen
 • CHAT(T) – nettprat
 • CIITO – på brev el. resept: haster, hurtig
 • CITY
 • CLOU (-EN, -ET, -ENE)
 • COIL
 • COLA
 • CODA – (mus.) sluttsats
 • COLT – revolver
 • CRUS (-HED)
 • CYAN
 • ECRU – farge
 • FACE
 • DUCE
 • PACT
 • CHENG
 • FRANC
 • FACTS
 • INCH
 • KICK
 • HACK
 • LOCO  – (hand.) på salgsstedet
 • NICK – brukernavn på nettet, psevdonym
 • PACE
 • PUCK
 • RACE
 • ROCK
 • TACO
 • TIC(S)
 • GRACE
 • ACETON
 • BACON
 • CARGO
 • CEDER
 • CELLE
 • CELLO
 • CHIEF
 • CHIPS
 • CHILI, CHILLI
 • CHOKE (-T)
 • CHUCK
 • CIRKA
 • CORNY
 • CREDO
 • CROSSA (-A)
 • CRUIS (-A)
 • CYSTE
 • KNOCK
 • JACKET
 • OUNCE
 • MATCH
 • RANCH
 • RECHTS, RECHTSE
 • SCENE
 • SCORA
 • TRUCK
 • TOUCH
 • CERISER
 • COITUS
 • CORNER
 • CØLOM – kroppshule
 • ACETON
 • CARNET
 • CEREAL
 • CORTES
 • CYMBAL
 • MOUCHE (-N)
 • SNACKS
 • CHARTER
 • SCHÆFER

ORD MED W

 • WC, WEB
 • WEBB (-BE. -BA)
 • EWE – afrikansk folkestamme, person av ewe
 • WAD – forvitringsprodukt av manganførende mineral
 • WADI – (arab.) tørt elveleie
 • WOW
 • WON (-EN),
 • WOK (-K, -KETE)
 • WOKER
 • BOW
 • BOWL
 • DHOW – arabisk skip
 • SHOW
 • WATT (-SK, -SKE)
 • KIWI
 • WELT – øverste del av strømpe
 • WELTE – brette ut overlær på sko og sy det til sålen
 • WIRE
 • WHIG
 • SWING
 • TWIST
 • WHIFF – utriggerbåt; liten sigar
 • WHIP(S) – (eng. pisk) innpisker (i politisk parti)
 • WATER (-E)
 • WASTE – (eng.) avfall i fremstillingsprosess
 • WEBBE (-S)
 • WEBER
 • WHIST
 • SCHWA – (hebr.) redusert fullvokal, f.eks. en slapp e i slutten av ord
 • TWEED
 • WHISKY
 • FATWA
 • YAWL
 • WASABI
 • WIENER
 • NEWTON
 • SUBWAY
 • WESTERN
 • WOBBLER

Mange av desse orda kan ein og bøye, som bowL, showET, kiwiEN, wireN osv.

ORD MED Y

 • FY, MY, VY, YL
 • BEY, BOY
 • KRY
 • DØY
 • DRY
 • GYS
 • KYS, KYT (-A, -ET)
 • LØY
 • LYS, SLY
 • MYS, MØY
 • NYP
 • RYT, RYR
 • YEN, YND, YNG, YVD
 • YRK
 • YTT, YIN, KYTT
 • HYER
 • MENY
 • OKAY
 • GYLF
 • LYTE
 • SKYR
 • TYRI
 • YARD
 • YOGA
 • YSTE
 • TYFUS
 • VYRK
 • KYND
 • KYLE (-T)
 • CYSTE

ORD MED Æ

 • BÆ (-A), HÆ, ÆH, ÆR
 • BÆR (-A, -ET), TÆL, HÆL, HÆR
 • DÆS
 • LÆS
 • FLÆ (grunn bukt, flat grunne)
 • RÆV, RÆR
 • PÆL
 • MÆT (-E, -ER, -R, RE)
 • ÆRA
 • ÆSE, ÆSA
 • ÆSET
 • ÆSJ
 • ÆVA
 • ÆTT (-A, -E)
 • SÆT (-E, ER)
 • SÆL
 • SÆTT
 • SÆD (-A)
 • VÆT
 • SPÆL (-ER)
 • TRÆS
 • TÆRT
 • TVÆR
 • BLÆR
 • FLÆR (-E)
 • FÆLSKA
 • VÆTE (-R, RE)
 • VÆTT
 • MÆLE (-R, -T)
 • MÆRD
 • ÆVEN
 • ÆGIDE
 • ÆRBAR
 • ÆREND
 • TÆTTER (TÅT)

UVANLEGE ORD MED 2-BOKSTAVAR

 • ÆH, AH, AB, AG
 • EA, EV, EH
 • FA, FU
 • GO, GU
 • HO, HE
 • LP
 • PD, PM
 • MM, MY
 • HE, HM
 • NO, NU
 • KA, KÅ
 • LU
 • PI, PØ, PS, PU, PY
 • SU, SO, SØ
 • TU, TØ
 • UH
 • VY, VÅ
 • YV
 • ÆH, ØN
 • ØD
 • ÅH, ÅE, ÅA, ÅK, ÅP

KORTE OG UVANLEGE ORD

 • OBS, OHM, MHO
 • AHA, HEHE, HØH, PST
 • ANG, ALP, AGG
 • BOI
 • ESK
 • FES
 • DOR, DVD
 • ELE
 • FLU, FOB, FRO
 • HOM, HIM, HEM, MHM, HVI
 • GETT
 • IDA, PER
 • JEI, JER, JÅS, JOE, JOK
 • LÅK
 • PEG, PEGG
 • SIK, TIK, PIK
 • PØT
 • GON
 • ISJ
 • JAA, JAN, JAR(A), JAK
 • KRI
 • LAL, LSD
 • MÅG
 • NID, NYP, NUV
 • NJA, TJA,
 • OHM, OHO, ODT
 • TUB
 • VIM, VIME
 • BESJ
 • BØKL
 • FJED
 • HEGD, HOTE, HOOK, HURI
 • KHAN, KULLT
 • JAPS, JUTE, JOUR, LJUGD, JAMS, FJESK
 • RABBI
 • SJAH
 • SKOV
 • FAIT
 • PTRO
 • SPIT
 • TIPI, TUPI
 • DUNSA
 • GJURA
 • THAIEN
 • HIPTE
 • KILLA
 • KLIPA
 • TVARE, STAVR
 • NÅMA
 • NIBE
 • SHAKE
 • HJUPA

KONSONANTRIKE ORD

 • BH
 • CD, CV, WC
 • HM
 • LP
 • LSD
 • MHM, MM
 • PC, PD
 • PM, PS, PST
 • DVD
 • SJAH
 • PTRO
 • DJINN
 • AGDSK
 • FENDR
 • FJESK
 • STAVR
 • HJALM
 • LJUGD
 • WHIFF

SAMANSATTE ORD

 • BILTUR
 • BILAND
 • BEROP
 • HAVIS
 • DUMSNILL
 • SOLDRØM
 • RØDGULT
 • PRALHANS
 • SYPIKE
 • SYDAMER
 • ØLBASS
 • SJØBENA
 • TYVJO(-EN)
 • ISFLAKA
 • ROTEHUSET
 • URDYRA
 • JÆRBU
 • GRÅGAS
 • DUMSNILL

ORD Å HUGSE PÅ

 • BISAK
 • SMÅFE
 • SEGMENT
 • ODIØS
 • KOLJEN
 • PIVOTEN
 • PILAFF (matrett)

BINGOER

KLOSSEN, GAMBENE, SMERTENe, MIKADOeN, JURISTENe, OFFsIDER, HILSeNER, POSITUR, PARKENE, BlODSLIT, INNFØRE, AVGrENSE, ISBARER, LAGUNER, PROSedERE, GRØTETE, RAUTENE, GRØTENE, MInKENDE, TRIOENE, GRAFSET, KNERTER, KUNSTIG, SKLIDDE, KVISTEN, BLAKRER, VANNKAR, GREIERE, ELEGANT, bokSKREDET, NISTENE, KOFFEIN, KNULLES, DATIVER, MORSENE, FOkUSERE, GAMBLER, STØTENE, FLEISEN, VRAKEDE, AMØBENE, KLOSSET, TJUEFEM, GLASSENde, MoRELLER, SMIGRET, MUSTENE, MEDALJE, KLUMPEN, STANGES, TRASKET, FJERNER, SÅRENDE, GJEMMER, SÅRENDE,BakENDER, FERJENE, TURVISE, KLONETE, TERGETE, GARNETE, RASFARE, SANNEST, FREGnETE, ROSSENE, INFERNO, VAIENDE, SIKTENDE, FINSKErE, INVESTOr, FARBOR, ISFLAKA, roTEHUSET, FAsTINGA, SIRENEN, KREERTE, INNLAND, TREVLEN, HASJENE, DISKETE, MAGESÅRA, URDYRA, SORTENE, SLETTET, RUGGETE, MATTENE, RINENDE, SENESTE, DISSEKER, ÅRSAKEN, ELENDENE, VALTEDE, PiNSEDAG, KVARtETT, DIKENdE, LINJErTE, SPEIDET, KNOTENE, SKORPiON, BUSSEDE, SLANTENe, tVISTEDE, UTROLIG, RÅRANDA, FREGNER, HEKSETE, TRILLER, fESTINGA, GRAPSET, HEROINeR, HELSING

BRIKKEFORDELING

Totalt antall brikker: 104 stk

 • 0 poeng: Blank (2×)
 • 1 poeng: A (7×), D (5×), E (9×), N (6×), R (7×), S (7×), T (7×)
 • 2 poeng: F (4×), M (3×), L (5×), I (6×)
 • 3 poeng: H (3×), K (4×), O (4×)
 • 4 poeng: Ø (2×), Å (2×), B (3×), J (2×), P (2×), U (3×), G (4×)
 • 5 poeng: V (3×),
 • 8 poeng: Y (1×), Æ (1×)
 • 10 poeng: W (1×), C (1×)

 

Denne artikkelen vert oppdatert med jamne mellomrom etterkvart som eg kjem over nye lovlege ordkombinasjonar.

243 comments

 1. Nico

  Wasabi

 2. Eivind

  AG

 3. Ms

  Welt

 4. Svein

  CORTES

 5. Maja

  cereal

 6. torkilj

  Nei, GIB står for gibibyte, ikke gigabyte (GB). men tviler på at det er dette som menes i denne sammenhengen, ellers ville nok GB, MB, TB og KB også vært tillatte ord.

 7. t

  cf skal vel slettes fra listen med konsonantrike ord nå?

 8. Svein

  HAVIS

 9. erling

  Sammensatt ord: stolbena

 10. Maja

  TRAC er ikke lenger lov..

 11. Maria

  Du kan skrive cheng

 12. Hanne

  Jeg brukte Ulvedrap for en stund siden. Vet ikke om det fortsatt funker

 13. Ellen

  Jeg fikk ikke godkjent caps. Men æs går.
  Takk for fin side!

 14. Nanna

  Ukule

 15. Maren

  Man kan skrive : Hyer

 16. mrjackson

  YIN fungerer som Y ord

 17. Arild

  Hei, jeg fikk godkjent ordet GAM. Hva for et ord er det? Finner det ikke i ordlista til språkrådet.

 18. Terje

  Kan vi få tilbake den gamle bakgrunnen?!:-)

 19. Visuello

  Hm.. Hadde egentlig tenk å gå over til kvit som nå. Er det ikkje lettare å lese teksten positivt (svart på kvitt) ifht. negativt uansett?

 20. Terje

  Smak og behag.:-) På telefonen min er det best med sort. Synes logoen din er forstyrrende også, men det går greit. Bare ønsker!:-)
  Takk for fint oppsett uansett, jeg nyter WF stort…

 21. Hc

  «Ceriser» er et bra ord.

 22. Nanna

  Rechts ble godkjent! Og med e etterpå = rechtse

 23. Andreas Wisle

  Oppdaga at PM godkjennes.

 24. Katharina

  PACT var godkjent nå.

 25. Ola

  I gir 2 poeng ikke ett som du skriver

 26. alf egil

  crus og crushed går fint

 27. Straddis

  Nye bingoer: RØDLETT, SLÅTTENe, SLÅTTEN

 28. toco

  ceder

 29. Siv

  Konsonantrikt: djinn

  Uvanlig: pøt

 30. Siv

  Jacket

 31. Mopegu

  Hvorfor står ikke salgs i ordlista? Sett plakater med «til salgs»?

 32. Ashild H. Ursin

  Har mistet hele wordfuedn min. Kommer ikke inn.

 33. Mopegu

  Gået er godtatt. Hva er det?

 34. Benedikte

  CRU går i bokmålslista. Men EG godtas ikke i Wf nynorskordlste. Det er vel litt rart?

 35. Benedikte

  BA godtas ikke på nynorsk….???

 36. Litol

  KADDE…..nok et rart ord som godkjennes,står ikke i Tanums rettskrivningsbok

 37. Fortasse

  Fin side

 38. erling

  Haha!!! Barnebekinga funker!

 39. Louu

  Mouche og mouchen funker også

 40. Truls

  Twist gikk

  Takk for en finside

 41. Stno1101

  Fant et nytt bingo-ord: Hidalgo

 42. Hc

  Jøy ble akseptert, gitt. Prøv å bruke det i en setning.

Leave a comment